InformasjonsmøteR

 

Me arrangerer informasjonsmøter fleire stader i landet med jevne mellomrom. Desse møta er både for deg som er påmeldt og for deg som ønsker å vita litt meir om turen før du evt. bestemmer deg for å bli med. Eg eller ein av mine turledarar går detaljert gjennom dagsprogram, utstyrsbehov og andre detaljar (kven som held infomøtet står i parantes). Du kan sjølvsagt også stilla alle spørsmål du måtte ha. Møta er åpne for alle og det er ingen forhåndspåmelding. Vel møtt!

 

TEMASTADDATO OG KLOKKESLETT
Inka Trail (Jarle) Ute, Bergen (Nedre Korskirkeallmenningen 12B) Onsdag 6. september kl. 19:00
Kilimanjaro (Haavard) Ute, Bergen (Nedre Korskirkeallmenningen 12B) Mandag 4. desember kl. 19:00