InformasjonsmøteR

 

Me arrangerer informasjonsmøter fleire stader i landet med jevne mellomrom. Desse møta er både for deg som er påmeldt og for deg som ønsker å vita litt meir om turen før du evt. bestemmer deg for å bli med. Eg eller ein av mine turledarar går detaljert gjennom dagsprogram, utstyrsbehov og andre detaljar (kven som held infomøtet står i parantes). Du kan sjølvsagt også stilla alle spørsmål du måtte ha. Møta er åpne for alle og det er ingen forhåndspåmelding.

Me samarbeider om desse møta med butikkane Piteraq i Oslo og Ute i Bergen. På begge desse butikkane får du som påmeldt gode rabattar på utstyr. Og ikkje minst får du gode råd av kompetente folk som kjenner til kva utstyr som duger på dei turane eg arrangerer.

Vel møtt! 

 

TEMASTADDATO OG KLOKKESLETT
Nepal og Aconcagua (Haavard) Bergen, butikken Ute (Nedre Korskirkeallmenningen 12B) Mandag 16. oktober kl. 19:00
Kilimanjaro og Elbrus (Haavard) Bergen, butikken Ute (Nedre Korskirkeallmenningen 12B) Mandag 4. desember kl. 19:00
Inka Trail og Svalbard skitur (Jarle) Oslo, butikken Piteraq (Parkveien 17) Mandag 4. desember kl. 18:30
Kilimanjaro, Mount Kenya og Atlasfjella (Jarle) Oslo, butikken Piteraq (Parkveien 17) Tysdag 5. desember kl. 18:30
Mount Kenya og Atlasfjella (Jarle) Bergen, butikken Ute (Nedre Korskirkeallmenningen 12B) Januar (info kjem seinare)