Denne kategorien bruker ein for artiklane til kvar enkelt tur.

Denne kategorien bruker ein på alle artiklar som skal inn på turar og ekspedisjonar. Alle desse artiklane må taggast med årstal.