kilimanjaro  (5895)

JANUAR 2004 

Arild, Mads og eg reiste til Afrika der me besteig Kilimanjaro og var på ein spektakulær safari der me også var med primitive buskmenn langt ute i bushen på jakt med pil og boge. Me avslutta turen med nokre dagar på Zanzibar.

Det var på denne turen eg møtte Mike, som i dag er min samarbeidspartner i Tanzania. Han var safariguiden vår, og det var i samtalar rundt leirbålet om kveldane at idéen om å arrangere turar for andre for alvor konkretiserte seg.


Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25

Kilimanjaro 2004 25